O společnosti

Jsme společensky odpovědná česká firma, která chápe své působení jako službu zákazníkovi a svou činností podporuje technologický rozvoj svých zákazníků. Činnost firmy je podložena technickými znalostmi a zkušenostmi zakladatele získanými během dlouholetého působení u jednoho z největších světových výrobců výměníků tepla a separátorů.

Naším cílem je poskytovat zákazníkům služby v oblasti přenosu tepla. Zaměřujeme se především na přenos tepla v těchto oblastech:

  • průmyslové chlazení či ohřev kapaliny - deskové i trubkové výměníky, chladicí věže SPX (značky Marley, Recold, Balcke)
  • využití odpadního tepla ze spalinových plynů u průmyslových kotlů, RTO, průmyslových vyvíječů páry (výměník plyn/plyn - LUVO HeatMatrix)
  • využití odpadního tepla z horkých plynů u průmyslových sušáren (výměník plyn/plyn HeatMatrix)
  • průmyslové chlazení/ohřev/sušení sypkých hmot v mnoha aplikacích (Solex Thermal)

Dále poskytujeme kompletní servis deskových výměníků tepla. Dodáváme pryžová těsnění vyráběná v Evropě. V případě poškození desek umíme rychle dodat i nové desky pro výměníky řady výrobců deskových výměníků.

Pracujeme v různých odvětvích průmyslu jako jsou např. výroba potravin a nápojů, škrobárny, cukrovary a lihovary, chemický a petrochemický průmysl, rafinerie olejů, energetika, vytápění, klimatizace, chladírenství, strojírenství, ocelářství, papírenský průmysl, lehký průmysl.

Novinky

5/11/2013 jsme pro Vás aktualizovali naše webové stránky.

 

O společnosti